PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa myjni pojazdów kołowo-gąsienicowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących dróg dla potrzeb Jednostki...

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

236738/2014

Opis

Olsztyn: Budowa myjni pojazdów kołowo-gąsienicowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących dróg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok - postępowanie nr 33/RB
Numer ogłoszenia: 236738 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115935 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5421600, faks 89 5421689.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa myjni pojazdów kołowo-gąsienicowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących dróg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok - postępowanie nr 33/RB.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku; rozbiórka żelbetowego zbiornika zewnętrznego; wykonanie ław i ścian fundamentowych; wykonanie belek podwalinach pod bramami; wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ścian, sufitów podwieszanych, malowania, posadzek; wykonanie chodników, trawników, nowej organizacji ruchu; wykonanie instalacji wentylacji i kanalizacji; wykonanie podłączenia do węzła cieplnego wewnętrznych instalacji odbiorczych budynku; wykonanie prób szczelności przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie instalacji ciepła technologicznego i wykonanie jej próby; przebudowa oświetlenia myjni; wykonanie szaf rozdzielczych; wykonanie złącza kablowego, rozdzielnic głównych i tablic rozdzielczych; wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej
i wyrównawczej; wykonanie linii kablowej telefonicznej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Lider: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX inż. Anatol Chomczyk, ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Partner: ANATEX Sp. z o. o., ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6005118,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5196609,83
Oferta z najniższą ceną: 5196609,83 / Oferta z najwyższą ceną: 6878000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH