PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

budowa odcinka drogi gminnej ulicy Grzybowej w Rzędkowicach

Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Włodowice / śląskie

Numer ogłoszenia

194912/2012

Opis

Włodowice: budowa odcinka drogi gminnej ulicy Grzybowej w Rzędkowicach
Numer ogłoszenia: 194912 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98360 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, woj. śląskie, tel. 034 3153001, faks 034 3153031.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa odcinka drogi gminnej ulicy Grzybowej w Rzędkowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: budowa odcinka drogi gminnej ul. Grzybowej w Rzędkowicach, klasy D, o szerokości nawierzchni asfaltobetonowej 4,50 m i długości 234 m (bez okrawężnikowania) i zjazdami bramowymi z drogi utwardzonych kostką betonową gr. 8 cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110551,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138688,58
Oferta z najniższą ceną: 138688,58 / Oferta z najwyższą ceną: 199381,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa narzędzi naczyniowych do zabiegów operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Udrożnienie studzienek drenażowych i rowów opaskowych na terenie wsi Porąbka
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie kompleksowej usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH