PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 -etap II

Gmina Miasto Szczecin

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

155551/2014

Opis

Szczecin: Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 -etap II
Numer ogłoszenia: 155551 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103497 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 -etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 - etapII 2.Zakres robót 1)boisko do piłki ręcznej 2)bieżnia prosta 3)siłownia zewnętrzna 4)stół betonowy do gry w tenisa stołowego 5)koło do pchnięcia kulą 6)ścieżka zdrowia 7)budynek zaplecza sanitarnego 8)Elementy małej architektury a) ławki parkowe b) kosze na śmieci c) ogrodzenia boisk d) murki oporowe e) schody terenowe f) rampa g) remont istniejącego schronu 9)ciągi komunikacyjne 10) sieci uzbrojenia terenu- zewnętrzne instalacje na terenie działki a) kanalizacja deszczowa ( odwodnienie bieżni oraz drenaż boiska) b) instalacja monitoringu i nagłośnienia 11) instalacje w budynku zaplecza sanitarnego 12) zieleń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELWA Przedsiębiorstwo Budowlane S.C., Elżbieta i Waldemar Kosińscy, ul. Gdańska 40, 70-660 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2230681,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1799301,48
Oferta z najniższą ceną: 1799301,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1931769,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny na sprzedaż działki
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Korczew
(mazowieckie)
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH