PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów Młp.: Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1233 w miejscowości...

Gmina Sokołów Małopolski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sokołów Małopolski / podkarpackie

Numer ogłoszenia

238067/2013

Opis

Sokołów Małopolski: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów Młp.:
Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1233 w miejscowości Górno,
Zad.II. Budowa oświetlenia odcinka drogi nr dz. 1491 w miejscowości Wólka Sokołowska,
Zad.III. Dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 1531 na istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Trzebuska.
Numer ogłoszenia: 238067 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194829 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. (017) 7729019, faks (017) 7729019.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów Młp.:
Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1233 w miejscowości Górno,
Zad.II. Budowa oświetlenia odcinka drogi nr dz. 1491 w miejscowości Wólka Sokołowska,
Zad.III. Dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 1531 na istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Trzebuska..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr. dz. 1233 w miejscowości Górno-zakres rzeczowy:oświetlenie drogowe na słupach żelbetonowych typu żń i E (szt.19) z przewodami sanośnymi AsXSn 2 x 25 mm2 długości 957 m i oprawami ulicznymi sodowymi typu OUS-70 szt. 23, Zad II: Budowa ośwoetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1491 w miejscowości Wólka Sokołowska - zakres rzeczowy : oświetlenie drogowe na słupach żelbetonowych typu ŻN i E (szt. 14) z przewodami samonośnymi AsXSn 2 x 25 mm2 długości 873 m i oprawami ulicznymi sodowymi typu OUS-70 szt. 20, Zad III. Dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 1531 na istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Trzebuska - zakres : oświietlenie drogowe na istniejących słupach betonowych ŻN, E przewodem samonośnym AsXSn 2 x 25 mm2 długości 481 ,m i oprawami ulicznymi sodowymi typu OUS-70 szt. 15..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FUHP EL-MAR inż. Mariusz Niezgoda, Trzebuska Kąty 308, 36-050 Sokołów Młp., kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121786,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72830,00
Oferta z najniższą ceną: 72830,00 / Oferta z najwyższą ceną: 181570,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż prawa włąsności do lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Umocnienie poboczy po wewnętrznej stronie łuków kostką kamienną na drodze krajowej nr 58 Ruciane Nida - Pisz - Biała Piska w km...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 F etap II odc. Trzemeszno - Wielowieś
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sulęcin
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH