PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia oraz ul. Kowalskiej w Nowogardzie

Gmina Nowogard

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowogard / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

252708/2014

Opis

Nowogard: Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia oraz ul. Kowalskiej w Nowogardzie
Numer ogłoszenia: 252708 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207072 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3926200, faks 091 3926206.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia oraz ul. Kowalskiej w Nowogardzie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia w Nowogardzie
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego (dz. geodez. nr 99/29, 99/30, 246 obręb 3 m. Nowogard).
Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych (dz. geodez. nr 239, 205/26, 205/29 obręb 3 m. Nowogard), równolegle oraz prostopadle do jezdni
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.22.38.00-4, 45.34.20.00-6, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1 - Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia w Nowogardzie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA, Jarosław Stacherzak, ul. Polskich Marynarzy 91/18, 71-050 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143714,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 147514,17
Oferta z najniższą ceną: 147514,17 / Oferta z najwyższą ceną: 147514,17
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Cześć 2 - Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA, Jarosław Stacherzak, ul. Polskich Marynarzy 91/18, 71-050 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78934,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69697,24
Oferta z najniższą ceną: 69697,24 / Oferta z najwyższą ceną: 69697,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH