PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placu zabaw na terenie miejskiego parku

Miasto Mińsk Mazowiecki

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mińsk Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

129659/2012

Opis

Mińsk Mazowiecki: Budowa placu zabaw na terenie miejskiego parku
Numer ogłoszenia: 129659 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95875 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 25 7595300, faks 25 758 40 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw na terenie miejskiego parku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Mińsku Mazowieckim - w zakresie objętym II etapem realizacji tj. Sektor dzieci starszych (6-12 lat).
Zamówienie obejmuje:
1) dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
2) ułożenie nawierzchni bezpiecznej, wylewanej na gotowej podbudowie,
3) dostawę i montaż wyposażenia w urządzenia komunalne: ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery,
4) urządzenie terenu zieleni poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych oraz założenie trawników dywanowych siewem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.32.50-6, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AS BUD Albert Śpiewakowski, ul. Ciołkosza 2 lok.41, 03-134 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 897765,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 977719,56
Oferta z najniższą ceną: 808587,69 / Oferta z najwyższą ceną: 1107696,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cekcyn
(inne)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH