PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Politechnika Warszawska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

21488/2014

Opis

Warszawa: Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
Numer ogłoszenia: 21488 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 452394 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.26.23.21-7, 45.42.11.52-4, 45.42.11.46-9, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.11-5, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu [Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii (CePT)] współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; umowa nr
UDA-POIG.02.02.00-14-024/08-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Deniszewska Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe DENBUD, ul. Okulickiego 11 m 7, 03-984 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45516,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 63668,74
Oferta z najniższą ceną: 63668,74 / Oferta z najwyższą ceną: 92361,01
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kieszek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Zwoleń
(mazowieckie)
Remont budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lesznowola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH