PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w ul. Złotej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Złotej 26-28, 37 i 39...

Miasto Kalisz

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kalisz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

316623/2011

Opis

Kalisz: Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w ul. Złotej wraz
z przyłączami do budynków przy ul. Złotej 26-28, 37 i 39 oraz Mazurskiej 3 w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 316623 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285209 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w ul. Złotej wraz
z przyłączami do budynków przy ul. Złotej 26-28, 37 i 39 oraz Mazurskiej 3 w Kaliszu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa rozdzielczej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w ul. Złotej wraz z przyłączami i układami pomiarowo-rozliczeniowymi do budynków przy ul. Złotej 26-28, 37 i 39 oraz Mazurskiej 3 w Kaliszu.
2.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, załatwienia zajęcia pasa drogowego i uiszczenia opłat, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego.
3.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach.
4.Szczegółowy zakres określony był w załącznikach do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.40-5, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PEC - Składy Kupieckie Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 3, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 456329,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 362068,95
Oferta z najniższą ceną: 362068,95 / Oferta z najwyższą ceną: 482583,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH