PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów

Gmina Człuchów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Człuchów / pomorskie

Numer ogłoszenia

321868/2014

Opis

Człuchów: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów
Numer ogłoszenia: 321868 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279062 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 059 8341001, faks 059 8342424.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów. Zakres zamówienia: A) Wodociąg Ględowo: - sieć wodociągowa o 90 mm - 259,0 m. B) Wodociąg Chrząstowo: - sieć wodociągowa o 90 mm - 161,72 m. C) Wodociąg Wierzchowo Dworzec (odcinek T1-T2-HP80/2): - sieć wodociągowa o 90 mm - 176,5 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wodociąg Ględowo:
- sieć wodociągowa o 90 mm - 259,0 m.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKODOMAR Jan Autuchewicz, ul Batorego 18, 77-300 Człuchów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34271,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34763,21
Oferta z najniższą ceną: 18819,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50776,13
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: B) Wodociąg Chrząstowo:
- sieć wodociągowa o 90 mm - 161,72 m.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKODOMAR Jan Autuchewicz, ul.Batorego 18, 77-300 Człuchów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14751,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17413,84
Oferta z najniższą ceną: 17413,84 / Oferta z najwyższą ceną: 23021,55
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: C) Wodociąg Wierzchowo Dworzec (odcinek T1-T2-HP80/2):
- sieć wodociągowa o 90 mm - 176,5 m.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OMEGA Napiórkowski Jan, Wiewiórki 28, 87-214 Płużnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22706,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19321,00
Oferta z najniższą ceną: 19321,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29525,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH