PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnobrzeg / podkarpackie

Numer ogłoszenia

265045/2014

Opis

Tarnobrzeg: Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu
Numer ogłoszenia: 265045 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245391 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8226570, faks 015 8222504.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu - działka nr ewid. 3050/4 przy ul. B. Prusa w Tarnobrzegu. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu składająca się z 21 urządzeń do ćwiczeń o łącznej ilości 39 stanowisk, jednej tablicy informacyjnej, sześciu ławek, czterech koszy na śmieci oraz jednego stojaka na rowery. Zakres robót: roboty przygotowawcze, wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe, wykonanie bezpiecznej nawierzchni - 94,68 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - 317,32 m2, montaż urządzeń sportowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4, 37.53.52.00-9, 45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana MAX-BUD Mariusz Mieszkowicz, ul. Mickiewicza 83, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153672,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 157440,00
Oferta z najniższą ceną: 157440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 269110,17
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH