PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strachówce, Gmina Strachówka

Urząd Gminy Strachówka

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Strachówka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

246170/2012

Opis

Strachówka: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strachówce, Gmina Strachówka
Numer ogłoszenia: 246170 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117794 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka, woj. mazowieckie, tel. 025 675-90-46, faks 025 675-90-46.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strachówce, Gmina Strachówka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strachówce, Gmina Strachówka.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: PROW 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno Usługowy MARKOSTAL, ul. Powstania Styczniowego 21, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1875558,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2070306,21
Oferta z najniższą ceną: 2070306,21 / Oferta z najwyższą ceną: 3185700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH