PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego oraz przebudowa ul. Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Gmina-Miasto Działdowo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Działdowo / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

91093/2014

Opis

Działdowo: Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego oraz przebudowa ul. Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej
Numer ogłoszenia: 91093 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96110 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 04 00, faks 23 697 04 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego oraz przebudowa ul. Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac do wykonania obejmuje:
a) ul. Fałata
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki ażurowej szarej gr. 10 cm - 837,00 m2;
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.6 cm - 422,26 m2;
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm - 94,87 m2;
- instalowanie znaków drogowych pionowych - 14 szt.
- malowanie znaków drogowych poziomych - 14,25 m2
- utwardzenie drogi gruntowej na dz. Nr 2962 - 350 m2
- humusowanie terenu z obsianiem trawą - 354 m2
b) ul. Owsiana
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm kl. N lite - 124,50 m;
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm - 3 szt;
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 677 m2;
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm - 549 m2;
- wykonanie nawierzchni na zjazdach i miejscach postojowych z kostki brukowej
betonowej czerwonej gr. 8 cm - 892 m2;
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. - 22 m;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu.- 10 szt;
- instalowanie znaków drogowych - 6 szt;
- próg zwalniający - 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.11.00-6, 45.23.24.10-9, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.24.52-5, 45.23.33.20-7, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana Kempka Jerzy Kempka, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 479279,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 367954,50
Oferta z najniższą ceną: 367954,50 / Oferta z najwyższą ceną: 532894,44
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Iława
(warmińsko-mazurskie)
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nadarzyn
(mazowieckie)
Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH