PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA ŁUKOWICA

Urząd Gminy Łukowica

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łukowica / małopolskie

Numer ogłoszenia

84540/2014

Opis

Łukowica: BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA ŁUKOWICA
Numer ogłoszenia: 84540 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47236 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica 334, 34-606 Łukowica, woj. małopolskie, tel. 018 3301521, faks 018 3335411.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA ŁUKOWICA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:
a/Roboty budowlane: ziemne, stanu zerowego, podkłady podposadzkowe, poziom parteru, konstrukcje więźby dachowej, roboty dekarskie, balustrada zewnętrzna, wykończenie schodów wejściowych wraz z posadzką, tynki wewnętrzne, posadzki z deski drewnianej, malowanie ścian, montaż drzwi, utwardzenie terenu przy budynku.
b/Instalacje elektryczne obiektu.
c/Zgłoszenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STAM-BUD Zakład Ogólnobudowlany Sułkowski Marian, Limanowa, ul. Reja 4, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236315,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 169903,05
Oferta z najniższą ceną: 169903,05 / Oferta z najwyższą ceną: 189417,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, inne
Szczytna
(dolnośląskie)
REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH