PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BZP/PN/140/2014 - Dostawa analizatora jakości zasilania o parametrach opisanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia

Politechnika Lubelska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

320998/2014

Opis

Lublin: BZP/PN/140/2014 - Dostawa analizatora jakości zasilania o parametrach opisanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia
Numer ogłoszenia: 320998 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260008 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP/PN/140/2014 - Dostawa analizatora jakości zasilania o parametrach opisanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa analizatora jakości zasilania o parametrach opisanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Arkadiusz Grzegorzak zam.Olsztynie,ul.Witosa 1i/6
prowadzący działalność gospodarczą p.n. PRO-ELEKTRA Arkadiusz Albert Grzegorzak, ul. Witosa 1i/6, 10-688 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19495,50
Oferta z najniższą ceną: 19495,50 / Oferta z najwyższą ceną: 25707,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Kraków
(małopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Siedlec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH