PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BZP/PN/65/2011 - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Lubelskiej.

Politechnika Lubelska

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

21375/2012

Opis

Lublin: BZP/PN/65/2011 - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Lubelskiej.
Numer ogłoszenia: 21375 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400254 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP/PN/65/2011 - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Lubelskiej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Lubelskiej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1. Mysz i Klawiatura zgodne ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 1. Zadanie 2. Zestaw mysz z klawiaturą bezprzewodową zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 2. Zadanie 3. Myszy i klawiatury zgodne ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 3. Zadanie 4. Pamięć RAM zgodna ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 4. Zadanie 5. Nagrywarka Blu Ray zgodna ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 5. Zadanie 6. Komputer przenośny dla zadania 6. Zadanie 7. Tablet zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 7. Zadanie 8. Skaner zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 8. Zadanie 9. Tablet zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 9. Zadanie 10. Akcesoria komputerowe zgodne ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 10. Zadanie 11. Pamięć RAM zgodna ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 11. Zadanie 12. Sprzęt komputerowy zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 12. Zadanie 13. Notebook 13,3 cal. zgodne ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 13. Zadanie 14. Dysk komputerowy zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 14. Zadanie 15. Dysk zewnętrzny zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 15. Zadanie 16. Sprzęt komputerowy zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 16. Zadanie 17. Notebook zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 17. Zadanie 18. Adapter SATA/ATA do USB 2.0 zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 18. Zadanie 19. Zasilacz PoE zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 19. Zadanie 20. Przenośny dysk twardy zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 20. Zadanie 21. Laptop zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 21. Zadanie 22. Dysk twardy zewnętrzny zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 22. Zadanie 23. Tablet zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 23. Zadanie 24. Dysk zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 24. Zadanie 25. Oprogramowanie zgodna ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 25. Zadanie 26. Tablety zgodne ze szczegółowym opisem tematu zamówienia dla zadania 26. Postępowanie poniżej progów unijnych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.74.10-6, 30.23.61.10-6, 30.23.31.53-8, 30.21.32.00-7, 38.52.00.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.31.32-5, 32.41.50.00-5, 48.92.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie 6 - środki projektu UDA POKL.04.01.02-00-054/91-01 Polub Pollub..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Mysz i Klawiatura
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Vico Sp. J., Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 280,00
Oferta z najniższą ceną: 280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 280,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zestaw mysz z klawiaturą bezprzewodową
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68,88
Oferta z najniższą ceną: 68,88 / Oferta z najwyższą ceną: 190,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Myszy i klawiatury
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 332,1
Oferta z najniższą ceną: 332,1 / Oferta z najwyższą ceną: 600,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pamięć RAM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1359,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1603,92
Oferta z najniższą ceną: 1603,92 / Oferta z najwyższą ceną: 1760,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Nagrywarka Blu-Ray
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 688,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 907,74
Oferta z najniższą ceną: 907,74 / Oferta z najwyższą ceną: 950,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Tablet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2597,76
Oferta z najniższą ceną: 2597,76 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Tablet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2520,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3547,32
Oferta z najniższą ceną: 3547,32 / Oferta z najwyższą ceną: 3800,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Akcesoria komputerowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1837,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2691,24
Oferta z najniższą ceną: 2691,24 / Oferta z najwyższą ceną: 2875,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pamięć RAM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 381,3
Oferta z najniższą ceną: 381,3 / Oferta z najwyższą ceną: 480,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Sprzęt komputerowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Comtronic Sp. z o.o., ul. T. Zana 1, 20-601 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11926,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9987,6
Oferta z najniższą ceną: 9987,6 / Oferta z najwyższą ceną: 14495,55
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Dysk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 607,62
Oferta z najniższą ceną: 607,62 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Dysk zewnetrzny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 373,92
Oferta z najniższą ceną: 373,92 / Oferta z najwyższą ceną: 400,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Adapter SATA/ATA do USB 2.0
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62,73
Oferta z najniższą ceną: 62,73 / Oferta z najwyższą ceną: 62,73
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Laptop
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3414,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4180,77
Oferta z najniższą ceną: 4180,77 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Dysk twardy zewnętrzny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 995,07
Oferta z najniższą ceną: 995,07 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Tablet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2364,06
Oferta z najniższą ceną: 2364,06 / Oferta z najwyższą ceną: 2364,06
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Dysk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 388,68
Oferta z najniższą ceną: 388,68 / Oferta z najwyższą ceną: 388,68
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netrix Group Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1463,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1886,82
Oferta z najniższą ceną: 1886,82 / Oferta z najwyższą ceną: 1886,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH