PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w Wędrzynie, Jednostki...

Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wędrzyn / lubuskie

Numer ogłoszenia

48776/2013

Opis

Wędrzyn: Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w Wędrzynie, Jednostki Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu na obiektach w Międzyrzeczu i Wędrzynie, Jednostki Wojskowej Nr 3949 i 4229 w Skwierzynie, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Wojskowej Przychodni Psychologicznej w Gorzowie Wielkopolskim
Numer ogłoszenia: 48776 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 447190 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w Wędrzynie, Jednostki Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu na obiektach w Międzyrzeczu i Wędrzynie, Jednostki Wojskowej Nr 3949 i 4229 w Skwierzynie, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Wojskowej Przychodni Psychologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej ochrony obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu licencjonowanych pracowników ochrony I i II stopnia w formie stałej i doraźnej, realizowanej w obiektach: Zadanie 1- Jednostki Wojskowe Nr 1986, Nr 5701 i 5700 obiekty Wędrzyn Zadanie 2- Jednostka Wojskowa Nr 5700 obiekty Międzyrzecz Zadanie 3- Jednostki Wojskowej Nr 3949 i Nr 4229 w Skwierzynie, Zadanie 4- Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Wojskowa Przychodnia Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Jednostki Wojskowe Nr 1986, Nr 5701 i 5700 obiekty Wędrzyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

konsorcjum firm:
Agencja Ochrony Osób i Mienia
CARE- TRANS Stanisław Kucy
PHU AKU Arkadiusz Kucy, Os. Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1766937,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2432738,08
Oferta z najniższą ceną: 2432738,08 / Oferta z najwyższą ceną: 2517324,48
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 5700 obiekty Międzyrzecz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

konsorcjum firm:
Agencja Ochrony Osób i Mienia
CARE- TRANS Stanisław Kucy
PHU AKU Arkadiusz Kucy, Os. Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1517615,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1757288,80
Oferta z najniższą ceną: 1757288,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1763685,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Jednostki Wojskowej Nr 3949 i Nr 4229 w Skwierzynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
Agencja Ochrony Osób i Mienia
CARE- TRANS Stanisław Kucy
PHU AKU Arkadiusz Kucy, Os. Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1680216,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1844537,24
Oferta z najniższą ceną: 1827826,08 / Oferta z najwyższą ceną: 1844537,24
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Wojskowa Przychodnia Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: KONSALNET HOLDING SA; KONSALNET OCHRONA Sp. z o.o.; G4S Secure Solutions (Polska ) Sp. z o.o.; G4S Manned Security (Polska) S.A., Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41192,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26050,56
Oferta z najniższą ceną: 26050,56 / Oferta z najwyższą ceną: 27952,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH