PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

91275/2012

Opis

Wrocław: Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk
Numer ogłoszenia: 91275 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61861 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 3559076, faks 0-71 3734906, 3550866.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje chemiczne odchwaszczenie tramwajowych torowisk wydzielonych w ciągach ulicznych i na pętlach tramwajowych o łącznej długości 82.700,00 m toru pojedynczego oraz wykoszenie trawy, wywóz i jej utylizacja na torowisku zielonym długości 337,00 m toru pojedynczego. Przez tramwajowe torowisko wydzielone rozumie się fragment pasa drogowego, na którym zostało wykonane torowisko tramwajowe (w ciągach ulicznych i pętlach) na podbudowie tłuczniowej, ograniczone liniami umownymi poprowadzonymi w odległości 0,7 m od zewnętrznych krawędzi szyn lub w przypadku występowania tłucznia na większej odległości niż 0,7 m do obrzeży betonowych oddzielających torowisko od pasa zieleni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

S, ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87962,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94163,96
Oferta z najniższą ceną: 94163,96 / Oferta z najwyższą ceną: 94163,96
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pełnienie obowiązków konserwatora wodociągu w msc. Bojano, Dobrzewino, Kielno, Koleczkowo, Warzno, Rębiska.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szemud
(pomorskie)
Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wyszków
(mazowieckie)
Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH