PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

CRZP/34/2013/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego w roku 2013 - część 3

Akademia Morska w Gdyni

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

250936/2013

Opis

Gdynia: CRZP/34/2013/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego w roku 2013 - część 3
Numer ogłoszenia: 250936 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185338 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6901421, faks 58 6901226.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CRZP/34/2013/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego w roku 2013 - część 3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Komputer - 1 szt.;
Komputer - 1 szt.;
Komputer - 1 szt. ;
Komputer - 1 szt. ;
Komputer - 4 szt. ;
Monitor LED 23,6 cale - 5 szt.;
Monitor LCD 21,5 cale - 2 szt.;
Drukarka atramentowa 1 szt.;
Drukarka laserowa 1 szt.;
Drukarka wielofunkcyjna 1 szt.
Drukarka wielofunkcyjna
Drukarka wielofunkcyjna 1 szt.;
Drukarka wielofunkcyjna 1 szt.;
Drukarka atramentowa 1 szt.;
Skaner - 1 szt.;
Serwer - 1 szt.;
Komputer przenośny 1 szt.;
Tablet graficzny - 1 szt.;
Komputer przenośny 1 szt.;
Komputer przenośny 1 szt.;
Komputer przenośny 1 szt.;
Office 2013 pro + 1 szt., Office 2013 st - 6 szt.
Abby Fine Reader 11 pro edu - 1 szt.
Win rar - 3 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.82.10.00-9, 33.19.51.00-4, 30.23.21.00-5, 48.42.20.00-2, 30.23.74.50-8, 30.23.21.50-0, 30.23.21.10-8, 38.52.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Komputer I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3864,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4291,47
Oferta z najniższą ceną: 4291,47 / Oferta z najwyższą ceną: 4772,40
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Komputer II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2392,35
Oferta z najniższą ceną: 2392,35 / Oferta z najwyższą ceną: 3023,34
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Komputer III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2029,50
Oferta z najniższą ceną: 1124,22 / Oferta z najwyższą ceną: 2300,10
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Komputer IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1630,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2054,10
Oferta z najniższą ceną: 2054,10 / Oferta z najwyższą ceną: 2410,80
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Komputer V
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8846,16
Oferta z najniższą ceną: 8846,16 / Oferta z najwyższą ceną: 10971,60
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Monitor LED 23,6 cale
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4415,70
Oferta z najniższą ceną: 4415,70 / Oferta z najwyższą ceną: 4735,50
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Monitor LCD 21,5cale
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE, Bursztynowa 23, 80-342 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1057,80
Oferta z najniższą ceną: 1057,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1254,60
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Drukarka atramentowa I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 403,44
Oferta z najniższą ceną: 403,44 / Oferta z najwyższą ceną: 418,20
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Drukarka laserowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 565,80
Oferta z najniższą ceną: 565,80 / Oferta z najwyższą ceną: 836,40
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Drukarka wielofunkcyjna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE, Bursztynowa 23, 80-342 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1199,25
Oferta z najniższą ceną: 1199,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1291,50
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Drukarka termotransferowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1765,05
Oferta z najniższą ceną: 1765,05 / Oferta z najwyższą ceną: 2287,80
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Drukarka atramentowa II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 396,06
Oferta z najniższą ceną: 396,06 / Oferta z najwyższą ceną: 455,10
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Skaner ręczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 290,28
Oferta z najniższą ceną: 290,28 / Oferta z najwyższą ceną: 317,34
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Serwer
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE, Bursztynowa 23, 80-342 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10762,50
Oferta z najniższą ceną: 10762,50 / Oferta z najwyższą ceną: 10762,50
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONCEPT BIW Sp. z o.o., Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6910,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8720,70
Oferta z najniższą ceną: 8720,70 / Oferta z najwyższą ceną: 9581,70
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Tablet graficzny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1420,65
Oferta z najniższą ceną: 1420,65 / Oferta z najwyższą ceną: 1574,40
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE, Bursztynowa 23, 80-342 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3911,40
Oferta z najniższą ceną: 3911,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4391,10
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6870,78
Oferta z najniższą ceną: 6870,78 / Oferta z najwyższą ceną: 6870,78
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALICO Sp. z o.o., Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1562,10
Oferta z najniższą ceną: 1562,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1795,80
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE, Bursztynowa 23, 80-342 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2460,00
Oferta z najniższą ceną: 2019,66 / Oferta z najwyższą ceną: 2742,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz w okresie od...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wąsosz
(podlaskie)
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowo-sprzętowej z przeznaczeniem na wytwornicę solanki do celów zimowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH