PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

część I: Dostawa analizatora stężenia O2, CO2, NO, CO w gazach spalinowych część II: Dostawa przenośnego układu przygotowania próbki gazowej

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

174986/2012

Opis

Warszawa: część I: Dostawa analizatora stężenia O2, CO2, NO, CO w gazach spalinowych
część II: Dostawa przenośnego układu przygotowania próbki gazowej
Numer ogłoszenia: 174986 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105746 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Energetyki Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3451200, faks 22 8366363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: część I: Dostawa analizatora stężenia O2, CO2, NO, CO w gazach spalinowych
część II: Dostawa przenośnego układu przygotowania próbki gazowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: część I: Dostawa analizatora stężenia O2, CO2, NO, CO w gazach spalinowych
część II: Dostawa przenośnego układu przygotowania próbki gazowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa analizatora stężenia O2, CO2, NO, CO w gazach spalinowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OMC ENVAG Sp. z o.o, Iwonicka 21, 02-924 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 59500,00
Oferta z najniższą ceną: 47700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59500,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa przenośnego układu przygotowania próbki gazowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OMC ENVAG Sp. z o.o, ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17353,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21000,00
Oferta z najniższą ceną: 17900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH