PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Część I - Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r. (w dwóch wersjach językowych)...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

49961/2013

Opis

Warszawa: Część I - Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r. (w dwóch wersjach językowych) o nadanych numerach ISBN do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
Część II - Adaptacja projektu graficznego, skład, łamanie, druk offsetowy oraz dostawa publikacji o nadanym numerze ISBN do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Numer ogłoszenia: 49961 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37781 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5560129, faks 022 8270843.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I - Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r. (w dwóch wersjach językowych) o nadanych numerach ISBN do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
Część II - Adaptacja projektu graficznego, skład, łamanie, druk offsetowy oraz dostawa publikacji o nadanym numerze ISBN do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części, których przedmiotem zamówienia jest odpowiednio:
Część I zamówienia
Druk offsetowy oraz dostarczenie do siedziby UOKiK publikacji wg następującej specyfikacji technicznej:
1. Sprawozdanie z działalności UOKiK w 2012 roku (wersja angielska)
- format: A4 (210x297 mm),
- okładka: kreda 350g folia mat. jedn., 4+4,
- środek: papier kreda mat. 115g, 4+4,
- ilość stron: 40 stron z okładką,
- oprawa: 2 zszywki,
- nakład: 650 egz.
Publikacja posiada numer ISBN.
2. Sprawozdanie z działalności UOKiK w 2012 roku (wersja polska)
- format: A4 (210x297 mm),
- okładka: kreda 350g folia mat. jedn., 4+4,
- środek: papier kreda mat. 115g, 4+4,
- ilość stron: 40 stron z okładką,
- oprawa: 2 zszywki,
- nakład: 150 egz.
Publikacja posiada numer ISBN.
Pliki produkcyjne zostaną przekazane Wykonawcy poprzez wgranie na udostępniony Zamawiającemu ftp.
Wydruk próbny zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych.

Część II zamówienia
Adaptacja projektu graficznego publikacji, skład, łamanie, druk offsetowy oraz dostarczenie do siedziby UOKiK publikacji wg następującej specyfikacji technicznej:
Polish Competition Law - Commentary, Case law and Texts
- format: b5 (176x250 mm),
-okładka: 4+0, papier kreda 250g, folia mat. jednostronnie, lakier wybiórczy błysk
- środek: papier offset 90g, 1+1
- ilość stron: 180 + okładka,
- oprawa: 2 zszywki,
- nakład: 600 egz.
Publikacja posiada numer ISBN.
Termin realizacji: 18 dni kalendarzowych.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma tekst publikacji w pliku Word, projekt graficzny publikacji, który należy zaadaptować oraz przykładową publikację jako WZÓR.
2. Przykładowy projekt graficzny do adaptacji stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3. Adaptacja projektu graficznego polega również na zamianie w paginie logotypu UOKiK z wersji polskiej na wersję angielską . Wyrazy podczas składu nie mogą być dzielone na sylaby.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skład publikacji w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji bądź odrzucenia przy jednoczesnym zgłoszeniu uwag do przedstawionego składu publikacji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę.
6. Wykonawca w przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do przedstawionego składu publikacji zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych przekazać Zamawiającemu skład z uwzględnionymi uwagami do powtórnej akceptacji.
7. Wraz z dostawą publikacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać elektroniczną wersję publikacji w postaci plików produkcyjnych: plików otwartych, zamkniętych i plików w formacie .pdf (plik bez znaczników drukarskich) - do umieszczenia na stronie internetowej UOKiK oraz zwrócić płytę CD przekazaną w dniu podpisania umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CzęśćI-Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r(w dwóch wersjach językowych)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drukarnia Braci Grodzickich Sp.j., ul. Geodetów 47A, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4634,70
Oferta z najniższą ceną: 4634,70 / Oferta z najwyższą ceną: 7056,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część II - Adaptacja projektu graficznego, skład, łamanie, druk offsetowy oraz dostawa publikacji o nadanym numerze ISBN do siedziby UOKiK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drukarnia Braci Grodzickich Sp.j., ul. Geodetów 47A, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4309,20
Oferta z najniższą ceną: 4309,20 / Oferta z najwyższą ceną: 6877,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH