PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich na terenie Miasta Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

135266/2013

Opis

Łódź: Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich na terenie Miasta Łodzi
Numer ogłoszenia: 135266 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27901 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich na terenie Miasta Łodzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czyszczenie instalacji kanalizacyjnych i drenażowych związanych z obiektami inżynierskimi oraz czyszczenie przepustów drogowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółka cywilna Capiga Grzegorz-Capiga Arkadiusz, ul. Ostrowskiego 8/10 m. 48, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90031,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42312,00
Oferta z najniższą ceną: 42312,00 / Oferta z najwyższą ceną: 122040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druk i dostawa książek oraz czasopism o tematyce teologicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki gruntowej zabudowanej domem murowanym, jednorodzinnym z poddaszem użytkowym,...
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Radzyń podlaski
(lubelskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH