PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice

Gmina Kaliska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kaliska / pomorskie

Numer ogłoszenia

341346/2013

Opis

Kaliska: Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Numer ogłoszenia: 341346 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256198 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, woj. pomorskie, tel. 058 5889201, faks 058 5889206.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont budynku. a. montaż drzwi aluminiowych, b. ścianki i przegrody płycinowe; ścianki działowe c. remont dachu d. instalacja wentylacyjna e. instalacja elektryczna f. wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy a. wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 80mm b. dostawa i montaż tablic do koszykówki i siatkówki , siatka z antenką c. malowanie linii boiska do koszykówki d. montaż i zakup piaskownicy wypełnionej piaskiem - zamykanej, karuzela, huśtawka, bujak z systemem fundamentowania 2 szt, huśtawka podwójna, ławka z oparciem e. altana -2szt. o wymiarach 3*3m zgodnie z projektem budowlanym f. wiata na drewno opałowe 3,5*7m. zgodnie z projektem budowlanym g. ogrodzenie z siatki o wys. 1,5m. , brama szer. 4m, furtka wys. 1,25m. h. plantowanie powierzchni gruntu 3. Posadzka i ogrzewanie podłogowe a. kotły grzewcze gazowe - dostawa i montaż pompy ciepła Viesman 200S lub pompy równoważnej o tych samych parametrach b. montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy wraz z częścią instalacyjną c. rozdzielacze do ogrzewania d. regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150mm e. próba szczelności ogrzewania f. podkłady betonowe- jastrychowy podkład pod podłogi ogrzewane g. posadzki z płytek GRES 30*30cm. Obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.12.91-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum PPHU TUKS-DACH s.c K. Urbański, D. Teodorczak, KAR-BUD Usługi Remontowo- Wykończeniowe Karol Lubawski, ul. B. Prusa, 83-200 Starogard Gd, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242982,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 278862,89
Oferta z najniższą ceną: 278862,89 / Oferta z najwyższą ceną: 391666,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH