PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów

Gmina Dołhobyczów

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dołhobyczów / lubelskie

Numer ogłoszenia

13200/2015

Opis

Dołhobyczów: Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów
Numer ogłoszenia: 13200 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409454 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Witkowie: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 1. b. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy. Długość min. 200cm - szt. 3. c. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. d. Zlewozmywak dwukomorowy - stalowy, w zestawie odpływ z syfonem - szt. 1. e. Bateria zlewozmywakowa - stalowa, ciepła/zimna woda - szt. 1. f. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody - moc min. 4kW, w zestawie z przewodem i wtyczką - szt. 1. g. Szafka kuchenna - szafka wisząca, z dwoma półkami, wymiary min. 100x100 cm, głębokość min. 30cm, przeszklona - szt. 1. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 3. b. Ławka z oparciem - Siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy. Długość min. 200cm - szt. 6. c. Krzesło - Siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 1. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Honiatynie: a. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 29. b. Kuchnia gazowa - z piekarnikiem elektrycznym, szer. min. 45cm, poj. piekarnika min. 60l, 4 palniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym - szt. 1. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach: a. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. b. Stół składany - stół z blatem drewnianym na konstrukcji stalowej, składany. Wym. min. 200cmx80cmx75cm - szt. 10. c. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody - moc min. 4kW, w zestawie z przewodem i wtyczką - szt. 1. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Horoszczycach: a. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. b. Stół drewniany - stół drewniany wym. min. 200x80cm. stelaż ze stali - szt. 3. c. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stalowy. Długość min. 200cm - szt. 10. 6.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Oszczowie: a. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. b. Kuchnia gazowa - z piekarnikiem elektrycznym, szer. min. 45cm, poj. piekarnika min. 60l, 4 palniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym - szt. 1. c. Szafka kuchenna - szafka wisząca, z dwoma półkami, wymiary min. 100x100 cm, głębokość min. 30cm - szt. 1. d. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 1. e. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 7. 7.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sulimowie: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 2. b. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy, długość min. 200cm - szt. 2. c. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 9. d. Kuchnia gazowa - z piekarnikiem elektrycznym, szer. min. 45cm, poj. piekarnika min. 60l, 4 palniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym - szt. 1. 8.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kościaszynie: a. Stół bilardowy - długość min. 220cm, szer. min. 120cm, wys. 80cm. Wielkość pola do gry min. 200cmx100cm. Pole z płyty kamiennej min. 15mm obitej zielonym suknem. W zestawie: 2 składane kije, 16 bil, trójkąt do ustawiania - szt. 1. 9.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Horodyszczu: a. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. b. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 19. c. Szafka kuchenna - szafka wisząca, z trzema półkami, wymiary min. 100x120 cm, głębokość min. 30cm, przeszklona - szt. 1. 10.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liwczu: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 2. b. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy. Długość min. 200cm - szt. 2. c. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 17. 11.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hulczu: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 4. b. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy. Długość min. 200cm - szt. 3. 12.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hulczu na osiedlu: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 1. b. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 28. 13.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żniatynie: a. Stół kuchenny - blat drewniany na stelażu stalowym, wym. min. 110x70cm - szt. 1. b. Kuchnia gazowa - z piekarnikiem elektrycznym, szer. min. 45cm, poj. piekarnika min. 60l, 4 palniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym - szt. 1. c. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. d. Zlewozmywak dwukomorowy - stalowy, w zestawie odpływ z syfonem - szt. 1. e. Bateria zlewozmywakowa - stalowa, ciepła/zimna woda - szt. 1. d. Szafka kuchenna- szafka wisząca, z dwoma półkami, wymiary min. 100x100 cm, głębokość min. 30cm.- szt. 4. 14.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chłopiatynie: a. Krzesło - siedzisko i oparcie drewniane, na stelażu z rurki chromowanej - szt. 16. b. Lodówka z zamrażalką - klasa energetyczna A+ lub lepsza, pojemność chłodziarki min. 170l, poj. zamrażarki min. 50l - szt. 1. c. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody - moc min. 4kW, w zestawie z przewodem i wtyczką - szt. 1. d. Szafka kuchenna - Szafka wisząca, z dwoma półkami, wymiary min. 100x100 cm, głębokość min. 30cm - szt. 3. 15.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołębiu: a. Stół - blat drewniany, nogi drewniane lub stalowe, długość min. 200cm, szerokość 80-90cm, wys. 73-80cm - szt. 3. b. Ławka z oparciem - siedzisko i oparcie drewniane, stelaż drewniany lub stalowy. Długość min. 200cm - szt. 6..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.20.00-0, 39.12.12.00-8, 39.11.33.00-0, 39.14.10.00-2, 39.70.00.00-9, 37.53.35.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61819,80
Oferta z najniższą ceną: 61819,80 / Oferta z najwyższą ceną: 147199,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH