PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 3 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany oraz 5 sztuk samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia

Komenda Wojewódzka Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

405364/2013

Opis

Olsztyn: Dostawa 3 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany oraz 5 sztuk samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia
Numer ogłoszenia: 405364 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355716 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5225200, 5225760, faks 089 5225205.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 3 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany oraz 5 sztuk samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu Nr 1 jest dostawa 3 sztuk samochodów osobowych kategorii M1 w policyjnej wersji nieoznakowany, oraz w zadaniu Nr 2: 5 sztuk samochodów osobowych kategorii M1 ogólnego przeznaczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i Nr 2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.42.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa 3 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o., ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170731,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185370,00
Oferta z najniższą ceną: 185370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203319,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH