PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 310 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2014-2015.

Biuro Obsługi Szkół

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rutki-Kossaki / podlaskie

Numer ogłoszenia

271744/2014

Opis

Rutki-Kossaki: Dostawa 310 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2014-2015.
Numer ogłoszenia: 271744 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223950 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół, ul. 11 Listopada 7a, 18-312 Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, tel. 086 2701055, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 310 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2014-2015..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 310 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2014-2015..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WĘGLOPOL Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130169,00
Oferta z najniższą ceną: 130169,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186620,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH