PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 520 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R0

Komenda Główna Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

58450/2012

Opis

Warszawa: Dostawa 520 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R0
Numer ogłoszenia: 58450 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423362 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6012044, 601 59 75, faks 022 6011857.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 520 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R0.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 520 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R0.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.23-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Narodkwoy Fundusz Spójności
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa 520 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R0
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Redlife Robert Pałka, Ułanów 7, 20-554 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 454480,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 392532,40
Oferta z najniższą ceną: 392532,40 / Oferta z najwyższą ceną: 630396,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH