PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa aparatu do ozonoterapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala...

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

108659/2014

Opis

Poznań: Dostawa aparatu do ozonoterapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 108659 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92583 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu do ozonoterapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa aparatu do ozonoterapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1. dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez wykonawcę, jego dostarczenie do Szpitala przy ul. szwajcarskiej 3 w Poznaniu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2. montaż, zainstalowanie, tj. podłączenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 3. przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi , wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia, 4. udzielenie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.78.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa aparatu do ozonoterapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zielona 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41666,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40000,00
Oferta z najniższą ceną: 40000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH