PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnobrzeg / podkarpackie

Numer ogłoszenia

245480/2012

Opis

Tarnobrzeg: Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
Numer ogłoszenia: 245480 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194758 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 15 822 27 84, faks 15 822 27 84.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Aparatu USG z kolorowym Dopplerem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TMS Sp. z o.o, ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206633,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185000,00
Oferta z najniższą ceną: 185000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ROSOMAK Spółka Akcyjna ogłaszają przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń.
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Siemianowice Śląskie
(śląskie)
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baboszewo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Baboszewo
(mazowieckie)
Renowacja stawów, remont mostków i naprawa alejek w Parku Helenów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH