PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa aparatury medycznej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/14

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oława / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

263771/2014

Opis

Oława: Dostawa aparatury medycznej
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/14
Numer ogłoszenia: 263771 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193265 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 3011300 wew. 440, faks 71 3011312.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury medycznej, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/14
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 7 zadań:
Zadanie nr 1 - Kardiomonitor transportowy.
Zadanie nr 2 - Wideokolonoskop
Zadanie nr 3 - Pompa infuzyjna ze stojakiem
Zadanie nr 4 - Materac przeciwodleżynowy z pompą
Zadanie nr 5 - Łóżka szpitalne wielofunkcyjne
Zadanie nr 6 - Napęd ortopedyczny wraz z wyposażeniem
Zadanie nr 7 - Ultradźwiękowy detektor tętna płodu
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zakres i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 5 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Podwykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie zamówienia musi posiadać uprawnienia
do jego realizacji.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakoś Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy
7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Modele wzorcowe stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 1 - Kardiomonitor transportowy.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22222,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23976,00
Oferta z najniższą ceną: 23976,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23976,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 - Wideokolonoskop
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57407,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61009,20
Oferta z najniższą ceną: 61009,20 / Oferta z najwyższą ceną: 61009,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie nr 3 - Pompa infuzyjna ze stojakiem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medima Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11851,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13824,00
Oferta z najniższą ceną: 13824,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13824,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie nr 5 - Łóżka szpitalne wielofunkcyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59259,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64486,80
Oferta z najniższą ceną: 64486,80 / Oferta z najwyższą ceną: 64486,80
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zadanie nr 6 - Napęd ortopedyczny wraz z wyposażeniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stryker Polska Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41666,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49971,60
Oferta z najniższą ceną: 49971,60 / Oferta z najwyższą ceną: 49971,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druk i dostawa książek oraz czasopism o tematyce teologicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki gruntowej zabudowanej domem murowanym, jednorodzinnym z poddaszem użytkowym,...
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Radzyń podlaski
(lubelskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH