PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa artykułów mięsnych, przetworów mięsnych i artykułów drobiarskich dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubań / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

389642/2014

Opis

Lubań: dostawa artykułów mięsnych, przetworów mięsnych i artykułów drobiarskich dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Numer ogłoszenia: 389642 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360798 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 75 725 40 52, 725 41 73, faks 75 725 47 75.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów mięsnych, przetworów mięsnych i artykułów drobiarskich dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa artykułów mięsnych, przetworów mięsnych i artykułów drobiarskich dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej: BLOK nr 1 - dostawa artykułów mięsnych i przetworów mięsnych do punktu żywienia OSS SG w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, BLOK nr 2 - dostawa artykułów drobiarskich do punktu żywienia OSS SG w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, BLOK nr 3 - dostawa artykułów mięsnych i przetworów do punktu żywienia OSS SG w Szklarskiej Porębie przy Kołłątaja 4, BLOK nr 4 - dostawa artykułów drobiarskich do punktu żywienia OSS SG w Szklarskiej Porębie przy Kołłątaja 4.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.30.00-3, 15.11.11.00-0, 15.41.21.00-0, 15.13.11.00-6, 15.13.11.30-5, 15.13.12.10-0, 15.13.11.20-2, 15.13.11.34-3, 15.13.13.10-1, 15.13.12.30-6, 15.11.21.20-3, 15.11.21.30-6, 15.11.23.00-9, 15.11.40.00-0, 15.13.11.35-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa artykułów mięsnych i przetworów mięsnych do punktu żywienia OSS SG w Lubaniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGRO-HANDEL spółka z o.o., Mościszki 18, 64-010 Krzywiń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196476,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140195,20
Oferta z najniższą ceną: 140195,20 / Oferta z najwyższą ceną: 157714,20
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: dostawa artykułów drobiarskich do punktu żywienia OSS SG w Lubaniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Wysocki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, ul. Niepodległości 42, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51142,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50206,50
Oferta z najniższą ceną: 50206,50 / Oferta z najwyższą ceną: 57476,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: dostawa artykułów mięsnych i przetworów do punktu żywienia OSS SG w Szklarskiej Porębie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Wysocki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, ul. Niepodległości 42, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19209,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13459,95
Oferta z najniższą ceną: 13459,95 / Oferta z najwyższą ceną: 13703,60
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: dostawa artykułów drobiarskich do punktu żywienia OSS SG w Szklarskiej Porębie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Wysocki Przedsiębiorstwo Produkcyjno handlowe, ul. Niepodległości 42, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4094,55
Oferta z najniższą ceną: 4094,55 / Oferta z najwyższą ceną: 4686,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH