PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza / śląskie

Numer ogłoszenia

229967/2013

Opis

Dąbrowa Górnicza: Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego
Numer ogłoszenia: 229967 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 374488 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2623422, faks 032 2623422.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.21.13-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - Dostawa artykułów papierniczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Land Sp. z o. o., ul.Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63186,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74466,25
Oferta z najniższą ceną: 74466,25 / Oferta z najwyższą ceną: 79980,53
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cartridge Control Kielce Sp. z o. o., ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33689,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18699,69
Oferta z najniższą ceną: 18699,69 / Oferta z najwyższą ceną: 27311,45
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - Dostawa tuszy i tonerów oryginalnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DMDs.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18958,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20597,58
Oferta z najniższą ceną: 20597,58 / Oferta z najwyższą ceną: 20597,58
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - Dostawa płyt CD dla potrzeb programu mammograficznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5276,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3650,03
Oferta z najniższą ceną: 3650,03 / Oferta z najwyższą ceną: 3650,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa istniejących hangarów na salę rekreacyjną wraz z zapleczem w budynku Przystani Kortowskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH