PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ustroń / śląskie

Numer ogłoszenia

163027/2014

Opis

Ustroń: Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 163027 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133933 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033/8542640 w. 213 033/8545493, faks (033) 854 35 99.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu w 7 pakietach
Pakiet 1- ryby i ryby mrożone
Pakiet 2- mięso świeże
Pakiet 3 -wędliny i wyroby wędliniarskie
Pakiet 4 - drób mrożony
Pakiet 5 - jajka świeże
Pakiet 6 - warzywa mrożone
Pakiet 7 - mleko i nabiał.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 11.52.20.00-6, 15.20.00.00-0, 15.11.30.00-0, 15.11.10.00-9, 15.13.17.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.21.20-3, 15.11.21.30-6, 15.11.23.00-9, 03.14.25.00-3, 15.33.11.00-8, 15.54.40.00-3, 15.51.10.00-3, 15.43.10.00-8, 15.54.21.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1 - ryby i ryby mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, UL.Łęgowa 28, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4937,80
Oferta z najniższą ceną: 4937,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5420,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2 - Mięso świeże
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Sp.z o.o., ul.Wolności 42, 43-440 Goleszów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43755,00
Oferta z najniższą ceną: 43755,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48960,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3 - wędliny i wyroby wędliniarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Sp.z o.o., ul.Wolności 42, 43-440 Goleszów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29538,50
Oferta z najniższą ceną: 29538,50 / Oferta z najwyższą ceną: 37577,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4 - Drób mrożony
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, UL.Łęgowa 28, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31224,00
Oferta z najniższą ceną: 31224,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33798,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5 - jajka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, UL.Łęgowa 28, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9360,00
Oferta z najniższą ceną: 9360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10800,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet 6 - Warzywa mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Widan Export-Import mgr inż.Danuta Malczyńska, ul.Jasińskiego56 B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11508,25
Oferta z najniższą ceną: 11508,25 / Oferta z najwyższą ceną: 14418,50
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7 - mleko i nabiał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Milko Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec, ul.Dulęby 5, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196489,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62165,20
Oferta z najniższą ceną: 62165,20 / Oferta z najwyższą ceną: 62165,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora germanowo - galowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego modułem do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Milickiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH