PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w III kwartale 2014r.

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Laszki / podkarpackie

Numer ogłoszenia

221208/2014

Opis

Laszki: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w III kwartale 2014r.
Numer ogłoszenia: 221208 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185878 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Wysocko 2, 37-543 Laszki, woj. podkarpackie, tel. 016 6285357, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w III kwartale 2014r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych wg Kodu CPV-15.00.00.00-8, w następujących częściach:
Część I- Warzywa, owoce i jaja, Część II- Wędliny i mięso, Część III- Nabiał, Część IV- Mrożonki i konserwy rybne, Część V- Pieczywo, Część VI- Pozostałe różne artykuły spożywcze, sypkie i dżemy.
Zamawiający zastrzega sobie w czasie wykonywania umowy możliwość zmniejszenia ilości towarów oraz możliwość niepełnej realizacji ilości wartości umowy.
Zamówienie będzie składane z 2-dniowym wyprzedzeniem, przez Starszego Magazyniera lub osobę zastępującą, przed ustalonym terminem dostawy. Zamówienie będzie wysyłane faxem lub składane telefonicznie z podaniem ilości oraz rodzaju asortymentu.Po otrzymaniu zamówienia faxem, Wykonawca potwierdzi telefonicznie fakt otrzymania zamówienia.
Wykonawca dostarczy zamówiony towar w wyznaczonym w zamówieniu terminie, na własny koszt, w godz. od 7.00 do 11.00 po czym rozładuje towar do magazynu Domu. W razie stwierdzenia braków ilościowych w zamówionym towarze, Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego do godz. 15.00.
Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia :
-każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia
i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie,
-każdy produkt realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP,
-każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą,
- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą.
Każde opakowanie poszczególnego produktu musi zawierać następujące dane:
-nazwa środka spożywczego,
-dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,
-datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,
-dane identyfikacyjne producenta środka spożywczego,
-dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy,
-zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,
-warunki przechowywania, w przypadku, gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania,
-oznaczenie partii produkcji,
-klasę jakości handlowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1 - Warzywa, owoce i jaja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzyś-Pol
Hurtownia Owocowo-Warzywna
Krzysztof Guzowski, ul. Słowackiego 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11010,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8406,82
Oferta z najniższą ceną: 8406,82 / Oferta z najwyższą ceną: 8813,60
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2 - Wędliny i mięsa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁADY MIĘSNE
NOWY ŻMIGRÓD Sp. z o.o., Mytarz 4, 38-230 Nowy Żmigród, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11170,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11501,19
Oferta z najniższą ceną: 10984,58 / Oferta z najwyższą ceną: 12884,12
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część 3 - Nabiał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotruś Pan Sp. z o.o.
Spółka komandytowa, ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14865,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13298,25
Oferta z najniższą ceną: 13298,25 / Oferta z najwyższą ceną: 14405,90
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 4 - Mrożonki i konserwy rybne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

J A W I T
A. i J. Białas, L. i W. Lampara
Spółka Jawna, ul. Prochownia 5, 38-400 KROSNO, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7092,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6701,10
Oferta z najniższą ceną: 6701,10 / Oferta z najwyższą ceną: 6862,74
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część 5 - Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SPOŁEM
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU, ul. Jana Pawła II 4, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6362,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4814,44
Oferta z najniższą ceną: 4814,44 / Oferta z najwyższą ceną: 4814,44
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część 6 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, sypkie i dżemy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLADEX
L. Zaborniak, M. Zaborniak
Spółka Jawna, Ul. Fryderyka Szopena 53 F, 37-600 Lubaczów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6597,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7618,69
Oferta z najniższą ceną: 7618,69 / Oferta z najwyższą ceną: 8490,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH