PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie

Gmina Podgórzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Podgórzyn / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

539830/2013

Opis

Podgórzyn: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie
Numer ogłoszenia: 539830 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 501386 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie, tel. 075 7621093, faks 075 7621358.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowie. Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) i w innych obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zamówienie obejmuje jedną część, na którą w poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta tj.: CZĘŚĆ F. Artykuły mięsne i wędliny Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzu stanowiącym załącznik Nr 2F do siwz, w którym podano przewidywaną ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawców artykułów spożywczych - równoważnych dla artykułów wskazanych przez Zamawiającego. Za równoważny zostanie uznany artykuł, który będzie zawierał minimalne składniki i cechy jakościowe podane w opisie przez Zamawiającego. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu - w dniu dostawy. Artykuły spożywcze, powinny posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny koszt na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pomocą faksu, drogą emailową lub telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 6   Nazwa: Artykuły mięsne i wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KUBEX Krystyna Kubiak, ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40424,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41500,90
Oferta z najniższą ceną: 41500,90 / Oferta z najwyższą ceną: 41500,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH