PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów spożywczych sypkich przez okres 12 miesięcy

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołobrzeg / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

92896/2013

Opis

Kołobrzeg: Dostawa artykułów spożywczych sypkich przez okres 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 92896 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57928 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3548802, faks 0-94 35 225 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych sypkich przez okres 12 miesięcy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do położonych na terenie miasta Kołobrzegu punktów żywienia ZAMAWIAJĄCEGO: spożywczych artykułów sypkich i półproduktów suchych wyszczególnionych w układzie asortymentowo-ilościowym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Dostarczane artykuły powinny być wysokiej jakości, w odpowiednim okresie przydatności do spożycia oraz zgodne z zamówioną ilością i terminem dostawy. Towar powinien być zapakowany w duże opakowania zbiorcze, adekwatnych do rodzaju produktu, bez uszkodzeń, odpowiednich z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i zamkniętych. Oferowane artykuły mają być w pierwszym gatunku, dostępne w sprzedaży detalicznej, nie dopuszcza się artykułów wyprodukowanych dla gastronomii.
2. Każda dostarczana partia produktów będzie identyfikowalna. W zakresie identyfikowalności zamawiający wymagał będzie dołączenia do każdej dostawy, według partii produkcji, atestu produktu. Opakowanie z dostarczanymi produktami powinno posiadać oznakowania, o których mowa a art. 48 i 49 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225), przynajmniej:
nazwą produktu,
nazwą producenta,
masą zawartości opakowania,
terminem przydatności do spożycia lub okresem przechowywania,
warunkami przechowywania,
identyfikacją partii produktu.
4. Termin przydatności do spożycia danego produktu nie może upływać wcześniej niż, przed upływem 180 dni od dostawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LECH Spółka z o.o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 235029,40
Oferta z najniższą ceną: 235029,40 / Oferta z najwyższą ceną: 239196,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH