PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drohiczyn / podlaskie

Numer ogłoszenia

12992/2012

Opis

Drohiczyn: Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym
Numer ogłoszenia: 12992 - 2012; data zamieszczenia: 15.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340039 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, ul. Monterska 7, 17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie, tel. 085 6557039, faks 085 6557039.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym opłata wstępna 30%, okres spłat 4 lata, wykup 6%, raty stałe, oprocentowanie stałe, koszty ubezpieczenie ciągnika ponosi Zamawiający Ciągnik fabrycznie nowy 2011 /2012 Gwarancja min. 18 miesięcy Punkt obsługi serwisowej w odległości max. 40 km Dane ciągnika: - moc silnka min. od 83 max do 88 KM - ilość cylindrów - 4 - blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej - mechaniczna - sprzędło - jednotarczowe, cierne, suche - wałek obrotu mocy tylny sposób załączania - mechanicznie - minimalna masa 4250 kg - układ hydrauliczny: ciśnienie min. 16(MPa), wydatek pompy od 45 do 50 l/min - sterowanie tylny TUZ - mechanicznie - ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego- min. 3 - udźwig tylny tuz min. 2850kg - Kategoria TUZ - II - instalacja hamulcowa przyczep - pneumatyczna, dwuprzewodowa lub dwuprzewodowa + jednoprzewodowa - kabina - układ wentylacji i ogrzewania o dużej efektywności, zmienne położenie panelu wskaźników ruchome wraz z kolumną kierowniczą, uchylne szyby boczne oraz szyba tylna - wymagany kolor - pomarańczowy Dodatkowe wyposażenie: - dodatkowe światła mijania - 2 wyjścia hydrauliczne z przodu ciągnika - przedni TUZ udźwig min. 1800kg Pomarańczowe światło wyróżniające..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106263,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130703,82
Oferta z najniższą ceną: 130703,82 / Oferta z najwyższą ceną: 130703,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dołhobyczów
(lubelskie)
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Wejherowo
(pomorskie)
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH