PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew

Gmina Czyżew

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czyżew / podlaskie

Numer ogłoszenia

254363/2013

Opis

Czyżew: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew
Numer ogłoszenia: 254363 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225683 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie, tel. 86 2755036, faks 86 2755063.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew.
Szczegółowe wymagania dla ciągnika:
- rok produkcji 2013
- moc znamionowa silnika: min. 58 kW/80KM, wg normy ECE r120 (97/68/WE)
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z chłodnicą powietrza napędzany olejem napędowym, spełniający normy emisyjności spalin TIER IIIA
- ilość cylindrów: min. 4
- zbiornik paliwa: min. 80 dm3 (litrów)
- skrzynia biegów: mechaniczna zsynchronizowana z przekładnią nawrotną, liczba biegów min. 12 do przodu i 12 do tyłu
- prędkość transportowa min. 40 km/h
- przekładnia nawrotna hydrauliczna (rewers hydrauliczny)
- napęd tył WOM (wałek odbioru mocy): 540/1000 obrotów/minutę
- napęd: na cztery koła - 4 x 4 (4WD)
- napęd kół przednich załączany elektrohydraulicznie
- blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie
- wspomaganie układu kierowniczego
- kabina dwudrzwiowa (wyciszona, ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana), uchylne okno min. tylne, wyposażona w fotel z pasem bezpieczeństwa, fotel pasażera, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, obrotową lampę ostrzegawczą koloru pomarańczowego, radioodbiornik
- wyposażenie w min. 6 zewnętrznych lamp roboczych
- hydraulika ciągnika: wydatek pompy hydraulicznej: min. 40 l/min
- 2 szt. rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej: min. 4 gniazda hydrauliki zewnętrznej EURO
- przedni TUZ + 2 wyjścia hydrauliki zewnętrznej z przodu ciągnika EURO
- obciążniki kół tylnych o masie min. 300 kg
- zaczep górny transportowy
- zaczep dolny rolniczy
- hamulce pneumatyczne do przyczep 1 i 2-u obwodowe
Szczegółowe wymagania dla przyczepy:
- rok produkcji 2013
- ładowność nominalna 6000 kg
- dwuosiowa
- masa własna minimalna 2000 kg
- grubość blachy podłogi min. 4mm
- szerokość przestrzeni ładunkowej w przedziale od 2150mm do 2250mm
- długość przestrzeni ładunkowej w przedziale od 4150mm do 4250mm
- wysokość burt min.500mm
- wywrót trójstronny (prawa, lewa i tył)
- instalacja hamulcowa 1 lub 2-u obwodowa
- hamulec postojowy ręczny z korbą
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
- ciągnik wraz z przyczepą muszą być fabrycznie nowe (nieużywane)
- ciągnik i przyczepa muszą spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
- wymagana gwarancja na dostarczony ciągnik i przyczepę wynosi 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia
- wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny i przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu 24h od zgłoszenia pisemnego lub faksem,
- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny bez kosztów dojazdu przez okres 10 lat od dnia przekazania przedmiotu umowy dla Zamawiającego
- w przypadku awarii odbiór sprzętu do naprawy odbywać się będzie każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z odbiorem i transportem sprzętu do naprawy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca
- Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić bezpłatnie pracowników wskazanych przez Zamawiającego na terenie jego siedziby w ilości godzin niezbędnych do zapoznania się z zakresem działania i prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu. Zamawiający nie poniesie kosztów dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w rozdziale IV SIWZ własnym transportem, bez dodatkowych opłat do siedziby Zamawiającego
- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy następujące dokumenty: instrukcje obsługi w języku polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w języku polskim, atesty i świadectwo homologacji pojazdu, dokumenty niezbędne do rejestracji ciągnika i przyczepy, karty gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.22.33.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRIMATOR Henryk Kraszewski Barbara Kraszewska, ul. Zambrowska 1A, 18-220 Czyżew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 192000,00
Oferta z najniższą ceną: 192000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 207501,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH