PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa cukru EP 05 11

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rymanów-Zdrój / podkarpackie

Numer ogłoszenia

25409/2012

Opis

Rymanów-Zdrój: Dostawa cukru EP 05 11
Numer ogłoszenia: 25409 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 428436 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, tel. 013 4357401, 4357765, faks 013 4357475.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa cukru EP 05 11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa cukru szczegóły opisane w SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.83.12.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU DŻEK DJ Rzepka Sp z o. o., ul. Baczyńskiego 9 a, 35-210 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90450,00
Oferta z najniższą ceną: 90450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98550,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa dachu i orynnowania budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gralewo
(mazowieckie)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gm. Żabia Wola
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
Udrożnienie rzek w Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego - oczyszczenie z roślinności wodnej rzek: Tuga, Tyna, Wierzyca i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH