PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa czajników, lamp na biurko, zegarów, latarek

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

135451/2012

Opis

Gdańsk: Dostawa czajników, lamp na biurko, zegarów, latarek
Numer ogłoszenia: 135451 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109532 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 32-66-105, faks 0-58 32-66-112.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czajników, lamp na biurko, zegarów, latarek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa czajników, lamp na biurko, zegarów, latarek w róznych ilościach w ramach dostaw sukcesywnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.11.00-3, 31.52.11.00-5, 39.25.41.00-8, 31.52.13.20-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe PRO - HAND s. c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek, ul. Aleksandra Wieczorka 2A/107,, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49565,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41781,87
Oferta z najniższą ceną: 41781,87 / Oferta z najwyższą ceną: 88277,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów i środków leczniczych dla Oddziału Chorób Skóry i dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi bezpośrednio związanymi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY BRÓJCE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brójce 39
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH