PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-746/13

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

236159/2013

Opis

Kraków: Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-746/13
Numer ogłoszenia: 236159 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214865 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-746/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.1 SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie w zakresie pozycji nr 1 - nr 8 Opisu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto zamówienie w zakresie poz. nr 50 wskazanego wyżej załącznika jest finansowane przez Unie Europejską w ramach programu KIC..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sacz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35303,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45797,82
Oferta z najniższą ceną: 45797,82 / Oferta z najwyższą ceną: 45797,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzedaż ruchomości w drodze przetargu.
Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg
Sosnowiec
(śląskie)
Agregat spawalniczy
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH