PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 5/WOG/Samoch./14

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

101832/2014

Opis

Koszalin: Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 5/WOG/Samoch./14
Numer ogłoszenia: 101832 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41775 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4 Marca, 75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, faks 94 3456244.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 5/WOG/Samoch./14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych do pojazdów marki Star 266 na potrzeby JW. 5803 - 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Wymagania techniczne: Artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowymi, nieużywanymi ani nieregenerowanymi, w pierwszej kategorii/gatunku - częściami zamiennymi do pojazdu Star 266. Artykuły powinny być zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno- eksploatacyjnych podczas przechowywania w warunkach magazynowych przez okres minimum 24 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zgodny ze SIWZ, na koszt własny. Części zamienne, które nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i będą traktowane, jako nie dostarczone.
3. Wymagania gwarancyjne i serwis: Części zamienne muszą być nowe, w pierwszym gatunku, bez wad jakościowych, dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z trwałymi etykietami producenta, czytelnie oznaczone do jakiego pojazdu są przeznaczone oraz posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję. Dla części zamiennych, dla których producent określa termin gwarancji dłuższy niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest udzielić takiego samego terminu gwarancji liczonego od daty dostawy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu Zamawiającego nie mógł z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem odbioru części jest magazyn Zamawiającego w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 76. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STARKOP Leszek Kucharski, Bogdan Płaczkiewicz Spółka Jawna, Al. Wyzwolenia 74 C, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65020,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56578,00
Oferta z najniższą ceną: 56578,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71287,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH