PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX.

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

165792/2012

Opis

Szczecin: Dostawa części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX.
Numer ogłoszenia: 165792 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114778 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, faks 91 421 63 20.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX w trzech etapach: 1. W terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy: Górna część techniczna do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX - 10 sztuk W każdą złożoną górną część techniczną do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX powinny być zamontowane elementy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy: 1) Drzwi dolne uzbrojone - 10 sztuk, 2) Zawiasy - 5 sztuk, 3) Sejf - 5 sztuk, 4) Osłona płyty przycisków operacyjnych z uszczelką - 5 sztuk, 5) Wlot monet z kartą przycisków operacyjnych i przewodem IR - 10 sztuk, 6) Obudowa podstawy sejfu - 5 sztuk, 7) Klawiatura użytkownika - 25 sztuk, 8) Mikrowyłącznik sejfu - 5 sztuk, 9) Wyświetlacz LCD - 10 sztuk, 10) Osłona instrukcji i wyświetlacza LCD -15 sztuk, 11) Przycisk kompletny potwierdzenia - zielony antifrost - 50 sztuk 3. W terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy: 1) Górna część techniczna do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX - 5 sztuk, W każdą złożoną górną część techniczną do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX powinny być zamontowane elementy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Przycisk kompletny anulowania - czerwony antifrost - 50 sztuk, 3) Szuflada sejfu z zamkiem, kluczami i prowadnicą - 4 sztuki, 4) Ramka wyświetlacza - 5 sztuk, 5) Mieszadło sejfu - 7 sztuk, 6) Panel solarny - 2 sztuki, 7) Kabel zasilający w układzie akumulator/solar - 15 sztuk..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PARXIS Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284958,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 283744,62
Oferta z najniższą ceną: 283744,62 / Oferta z najwyższą ceną: 419468,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pabianice
(łódzkie)
Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zgłobice
(małopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH