PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Starachowice / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

34453/2012

Opis

Starachowice: dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.
Numer ogłoszenia: 34453 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4828 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Dializatorów do dializ, przewodów do HD, igieł do HD dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70 w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej z podziałem na: Pakiet nr 1 - dializatory polisulfonowe wysokoprzepływowe i niskoprzepływowe oraz z błoną Helixone. Pakiet nr 2 - przewody HD na dwie igły i jednogłowe Pakiet nr 3 - igły do HD na dwie igły(dotętnicze, dożylne), jednoigłowe W załączeniu wykaz wyrobów ( załącznik nr 2 do SIWZ) z opisem wymagań minimalnych w ilości przewidywanego zużycia w okresie do 12 miesięcy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.00-7, 33.14.13.20-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fresenius Medical Care Polska S.A. z siedzibą w 60-118 Poznań ul. Krzywa 13, ul Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157620,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 158090,40
Oferta z najniższą ceną: 158090,40 / Oferta z najwyższą ceną: 158090,40
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84105,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 82680,06
Oferta z najniższą ceną: 82680,06 / Oferta z najwyższą ceną: 86602,61
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR s.c., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15380,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20595,60
Oferta z najniższą ceną: 16891,20 / Oferta z najwyższą ceną: 20595,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Opole
(opolskie)
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicami: konweksową, liniową, i endowaginalną dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kępno
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH