PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa do Biblioteki PWSZ w Płocku książek naukowych, podręczników oraz literatury pięknej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

371204/2011

Opis

Płock: Dostawa do Biblioteki PWSZ w Płocku książek naukowych, podręczników oraz literatury pięknej
Numer ogłoszenia: 371204 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342342 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3665400, faks 24 3665421.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Biblioteki PWSZ w Płocku książek naukowych, podręczników oraz literatury pięknej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biblioteki PWSZ w Płocku książek naukowych, podręczników oraz literatury pięknej:Egzamin gimnazjalny z matematyki. Nowe rodzaje zadań zgodne z formułą obowiązującą od roku 2012 L. Kurlyandchik Kącik olimpijski. Część 1. Geometria L. Kurlyandchik Kącik olimpijski. Część 2. Algebra L. Kurlyandchik Kącik olimpijski. Część 3. Nierówności L. Kurlyandchik Kącik olimpijski. Część 4. Kącik olimpijski J. R. R. Tolkien Dzieci Hurina J. R. R. Tolkien Hobbit J. R. R. Tolkien Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa J. R. R. Tolkien Silmarillion J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Tom 1. Drużyna Pierścienia J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Tom 2. Dwie wieże J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Tom 3. Powrót króla S. Gulland Józefina i Napoleon S. Gulland Cesarzowa Józefina K. Kędziora Dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu K. Piasecki, W. Ronka-Chmielowiec Matematyka finansowa Polityka pieniężna/ red. A. Sławiński Prawo kredytowe W. Czemiel-Grzybowska Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej Encyklopedia Samorządu Terytorialnego. Część 1: Ustrój Encyklopedia Samorządu Terytorialnego. Część 2: Zadania i kompetencje L. Ploch Włączanie społeczne w placówce specjalnej A. Rogacka-Łukasik Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym Pielęgniarstwo. Tom 1. Wyd. 2/ red. M. Kózka Pielęgniarstwo. Tom 2. Wyd. 2/ red. M. Kózka D. Kiałka, K. Kiałka,I. Boratyńska Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 1 D. Kiałka, K. Kiałka, I. Boratyńska Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 2 D. Kiałka, K. Kiałka, I. Boratyńska Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 3 A. Dudak Samotne ojcostwo Z. Gajdzica Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych M. Jąder Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi E. Mikołajewska, D. Mikołajewski Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne K. Musialska Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej M. Niemiec-Knaś Metoda projektów w nauczaniu języków obcych Niepełnosprawność/ red. J. Kijak R. Opora Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie J. Ostrouch-Kamińska Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów P. Pawlak Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne/ red. A. Jaworska M. Szczepska-Pustkowska Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia W. Śliwerski Różne oblicza harcerstwa Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych Z. Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych D. Glukhovsky Metro 2033 D. Glukhovsky Metro 2034 J. Chmielewska Gwałt Elementarz małego informatyka. Klasa 1. Podręcznik Elementarz małego informatyka. Klasa 2. Podręcznik Elementarz małego informatyka. Klasa 3. Podręcznik G. Koba Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6 M. Kęska Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1 (Szkoła na miarę) M. Kęska Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2 (Szkoła na miarę) M. Kęska Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3 (Szkoła na miarę) G. Saunders Kochaj mnie lub zabij. Sarah Kane - teatr skrajności E. Polański,T. Nowak Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego M. Brzozowska Prawo autorskie w administracji publicznej M. Chomczyńska-Rubacha Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju S. Kanas Podstawy ekonomii matematycznej Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych/ red.E. Łaźniewska D. A. McQuarrie Matematyka dla przyrodników i inżynierów. Tom 2 B. Nowak Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne C. Sobczyński, R. Kowalczyk, K. Niedziałomski Matematyka. Metody rozwiązywania zadań Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki/ red. J. Trempała W. Stankowski Europeistyka. Leksykon S. Steuden Psychologia starzenia się i starości Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek M. Goniewicz Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów I. Grzegorzewska Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce T. Panek Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności B. Akunin Dekorator B. Akunin Radca stanu L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska Nasze problemy: bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim B. Tarasiewicz Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu J. Bourrinet, P. Vigneron Paradoksy strefy euro Metodyka studiowania (wyd. z 2011 r.) Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej (wyd. z 2011 r.) Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna S. Poznańska, L.Płaszewska-Żywko Wybrane modele pielęgniarstwa E. Wilczek-Rużyczka Wypalenie zawodowe a empatia O wychowawcach i wychowaniu. Perspektywa myślenia pedagogicznego D. Zając Etyka zawodowa nauczycieli M. Jędrzejek, J. Gilner Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa 1 M. Jędrzejek, J. Gilner Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa 2 M. Jędrzejek, J. Gilner Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa 3 D. Doncowa Przesyłka dla kameleona D. Doncowa Słodki padalec H. Mankell Cios. Szczelina A. Marinina Obraz pośmiertny Z polską edukacją przez wieki/ red. S. Krowicki A. Domagała Integracja Polski z Unią Europejską. Wyd. 2 (z 2011 r.) Rekreacja i czas wolny/ red. R. Winiarski M. Szumigraj Poradnictwo kariery. Systemy i sieci A. Weron, R. Weron Inżynieria finansowa E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 1 (zgodne z NPP) E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 2 (zgodne z NPP) E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 3 (zgodne z NPP) D. Kręcisz, B. Lewandowska Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1 D. Kręcisz, B. Lewandowska Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2 D. Kręcisz, B. Lewandowska Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3 D. Kręcisz, B. Lewandowska Wesoła szkoła i przyjaciele. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3 G. Koba Informatyka. Podstawowe tematy. Podręcznik informatyki dla gimnazjum. Wyd. 12 (z 2010 r.) R. Lorens Nowe technologie w edukacji K. Marciniak Mitologia grecka i rzymska O. Romańska-Malina Pisarze jednej książki A. Burzyńska Teorie Literatury XX wieku. Podręcznik M. Debesse Etapy wychowania J. Dewey Moje pedagogiczne credo J. Herbart Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania M. Montessori Domy dziecięce K. Pospiszyl Resocjalizacja W. Szczęsny Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RegioConsulting Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Mariusz Sidor, ul.Harcerska 33, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13639,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13452,04
Oferta z najniższą ceną: 13452,04 / Oferta z najwyższą ceną: 13639,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH