PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery termowizyjnej - 1 szt.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

457178/2013

Opis

Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery termowizyjnej - 1 szt.
Numer ogłoszenia: 457178 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 399884 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 685 14 82, faks +48 22 685 14 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery termowizyjnej - 1 szt..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery termowizyjnej - 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.11.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IRISER Dariusz Szadura, ul. Szerokie 22A/1, Lublin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79937,70
Oferta z najniższą ceną: 79937,70 / Oferta z najwyższą ceną: 82963,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malechowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH