PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa do siedziby Zamawiającego ryb i przetworów rybnych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

118919/2012

Opis

Poznań: Dostawa do siedziby Zamawiającego ryb i przetworów rybnych
Numer ogłoszenia: 118919 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96739 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8355900, faks 061 8301191.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do siedziby Zamawiającego ryb i przetworów rybnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poniżej 130 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANS-MER SPÓŁKA JAWNA Arkadiusz Kaczmarek i Sławomir Kaczmarek, ul. Bukowa 55, 95-002 Smardzew Glinnik, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30476,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31213,35
Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32502,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Obra, gmina Wolsztyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA STANOWISKA DO BADAŃ LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ TWORZYW POLIMEROWYCH W WARUNKACH PRZETWÓRSTWA METODĄ WTRYSKIWANIA DLA ZAKŁADU...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa leków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Branice
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH