PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: - środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych - środków dezynfekcyjnych -...

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

83261/2013

Opis

Kielce: Dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: - środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych - środków dezynfekcyjnych - jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego - wyrobów jednorazowych do diagnostyki laboratoryjnej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Numer ogłoszenia: 83261 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166436 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3479701, faks 041 3479702.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: - środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych - środków dezynfekcyjnych - jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego - wyrobów jednorazowych do diagnostyki laboratoryjnej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wartość progowa zamówienia: poniżej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: Grupa 1 - środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych Grupa 2 - środków dezynfekcyjnych Grupa 3 - jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego Grupa 4 - wyrobów jednorazowych do diagnostyki laboratoryjnej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry) określony jest w pkt 3 SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.60.00.00-6, 33.14.11.10-4, 33.63.16.00-8, 38.00.00.00-5, 33.12.41.30-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawa środków dezynfekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, Oddział Kraków, Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4726,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4248,29
Oferta z najniższą ceną: 4248,29 / Oferta z najwyższą ceną: 4248,29
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niebudek Sławomir Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MEDMIX, ul. 1 Maja 56, 25-511 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18134,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19974,48
Oferta z najniższą ceną: 19974,48 / Oferta z najwyższą ceną: 19974,48
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa wyrobów jednorazowych do diagnostyki laboratoryjnej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8118,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10205,25
Oferta z najniższą ceną: 10205,25 / Oferta z najwyższą ceną: 10205,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy - Kinkajmy, Etap I Kinkajmy - Maszewy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełżyce
(lubelskie)
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Grodziczno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH