PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy Jeppesen i NAVTECH.

Jednostka Wojskowa nr 3293

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Powidz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

135872/2014

Opis

Powidz: Dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy Jeppesen i NAVTECH.
Numer ogłoszenia: 135872 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107910 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3293, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, woj. wielkopolskie, tel. 63 277 44 71, faks 63 277 41 00, 2774111.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy Jeppesen i NAVTECH..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy Jeppesen wraz z licencją i roczną aktualizacją oraz dokumentacji firmy NAVTECH - aktualizację dla Jednostki Wojskowej Nr 3293 Powidz. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ - formularz cenowy. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 2 zadania: Zadanie nr 1: dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy NAVTECH - aktualizacja szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A do SIWZ, Zadanie nr 2: dostawa dokumentacji nawigacyjnej firmy Jeppesen wraz z licencją i aktualizacją - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do SIWZ. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IT-COM Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 7F/20, 05-530 Góra Kalwaria, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 594352,65
Oferta z najniższą ceną: 594352,65 / Oferta z najwyższą ceną: 594352,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH