PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubliniec / śląskie

Numer ogłoszenia

194140/2013

Opis

Lubliniec: Dostawa drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu.
Numer ogłoszenia: 194140 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149940 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 34 350 63 86, faks 34 3565870.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o. o., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19563,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14661,98
Oferta z najniższą ceną: 14661,98 / Oferta z najwyższą ceną: 14661,98
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o. o., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15968,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14835,18
Oferta z najniższą ceną: 14835,18 / Oferta z najwyższą ceną: 14835,18
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o. o., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3437,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3527,85
Oferta z najniższą ceną: 3527,85 / Oferta z najwyższą ceną: 4129,40
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K.A., Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 486,00
Oferta z najniższą ceną: 486,00 / Oferta z najwyższą ceną: 605,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K.A., Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19688,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20704,38
Oferta z najniższą ceną: 20704,38 / Oferta z najwyższą ceną: 20704,38
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. MEDYK H.F., ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14092,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15518,30
Oferta z najniższą ceną: 15518,30 / Oferta z najwyższą ceną: 15518,30
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONMEX Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 42B, 05-804 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7219,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7602,96
Oferta z najniższą ceną: 7602,96 / Oferta z najwyższą ceną: 7602,96
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. MEDYK H.F., ul. Turyńska 101, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21361,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23215,15
Oferta z najniższą ceną: 23215,15 / Oferta z najwyższą ceną: 23215,15
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX SP. z o. o. Sp. K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85629,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90166,80
Oferta z najniższą ceną: 90166,80 / Oferta z najwyższą ceną: 90166,80
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5807,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6413,16
Oferta z najniższą ceną: 6413,16 / Oferta z najwyższą ceną: 6413,16
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2759,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2556,62
Oferta z najniższą ceną: 2556,62 / Oferta z najwyższą ceną: 2556,62
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lohamnn&Rauscher Polska Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114,00
Oferta z najniższą ceną: 114,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. MEDYK H.F., Turyńska 101, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34649,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36584,00
Oferta z najniższą ceną: 36584,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36584,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. MEDYK H.F., Turyńska 101, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 909,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1012,30
Oferta z najniższą ceną: 1012,30 / Oferta z najwyższą ceną: 1012,30
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ECLIPSE Sp. z o. o., ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38202,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40182,30
Oferta z najniższą ceną: 40182,30 / Oferta z najwyższą ceną: 40182,30
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medlab Products Sp. z o. o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6544,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4015,83
Oferta z najniższą ceną: 4015,83 / Oferta z najwyższą ceną: 4015,83
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. MEDYK H.F., ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 544,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 557,36
Oferta z najniższą ceną: 557,36 / Oferta z najwyższą ceną: 604,80
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z.M. CEZAL S.A., ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2006,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1279,16
Oferta z najniższą ceną: 1279,16 / Oferta z najwyższą ceną: 2393,28
Waluta: PLN.Część NR: 32   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SORIMEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2856,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3590,85
Oferta z najniższą ceną: 3590,85 / Oferta z najwyższą ceną: 4124,15
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 411,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 331,20
Oferta z najniższą ceną: 331,20 / Oferta z najwyższą ceną: 331,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: PADEREWSKIEGO, MICHALUSA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gorlice
(małopolskie)
Dostawa nabiału
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztynek
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH