PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, NARZĘDZI I OSCYLOSKOP

Wojskowa Akademia Techniczna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

264299/2013

Opis

Warszawa: DOSTAWA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, NARZĘDZI I OSCYLOSKOP
Numer ogłoszenia: 264299 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234421 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, NARZĘDZI I OSCYLOSKOP.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sensorów, płyt ewaluacyjnych sensorów, zasilaczy warsztatowych, multimetrów cyfrowych, płyt rozszerzeń zestawu ewaluacyjnego, ekranów LCD 3,4, modułów rozszerzeń Wi-Fi, przewodów USB. 2) Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu. 3) Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiertarki stołowej, urządzenia wielofunkcyjnego, stojaka do urządzenia wielofunkcyjnego, pistoletu do kleju, szlifierki taśmowo-tarczowej, nitownicy, lupy stołowej, kompletu wkrętaków, suwmiarki, imadła, stacji lutowniczej, platformy naprawczej z uchwytem do płyt PCB, pilników do metalu, pilników iglaków, kompletu narzynek i gwintowników.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.15.00-8, 38.55.20.00-9, 31.73.11.00-0, 31.22.44.00-6, 38.64.34.00-1, 38.34.20.00-4, 42.66.20.00-1, 44.52.00.00-2, 42.92.43.10-5, 43.41.40.00-8, 42.65.10.00-4, 38.60.00.00-1, 44.53.12.00-3, 38.33.00.00-7, 44.51.00.00-8, 42.66.10.00-7, 44.51.41.00-7, 44.51.27.00-9, 44.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: ostawa elementów elektronicznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26128,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41770,80
Oferta z najniższą ceną: 41770,80 / Oferta z najwyższą ceną: 47160,66
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa oscyloskopu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NDN - Zbigniew Daniluk, ,, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9717,00
Oferta z najniższą ceną: 9717,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16482,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Z.U.H. ELKOT K. Kotowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4894,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4908,93
Oferta z najniższą ceną: 4908,93 / Oferta z najwyższą ceną: 6088,51
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych w budynku PUW w Gdańsku, ul .Okopowa 21/27 i w Gdyni, ul. Legionów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH